Kontakt

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-a

UHBLPTSP Solin

Ulica Kralja Zvonimira 50, Solin

091 98 75 746

                                                            0989549426

                                                             0921602626

uhblptspsolin@yahoo.com


Žiro račun:  HR392402061100710609  (Erste banka)

 

Odgovori